Özgeçmiş

Bursa Erkek Lisesi’ni 1982’de, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1989’da; bitirdim. Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde; uzmanlık eğitimimi tamamlayarak 1995’de uzman, 2007’de doçent, 2008’de Klinik Şefi oldum. Aynı zamanda Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığım bulunmaktadır. Çocuk Ürolojisi ve Çocuk Cerrahisi alanında; Uluslararası ve Ulusal Dergilerde yayınlanmış 130’in üzerinde makalem, yapmış olduğum bilimsel yayınlara yapılmış 1000’nin üzerinde atıf bulunmaktadır. Hipospadias, Çocuklarda Üriner Sistem Taşları, Vezikoüreteral Reflü, Konjenital Hidronefroz özellikle ilgilendiğim hastalıkların başında gelmektedir.

Adı Soyadı: Prof. Dr. Hüseyin Tuğrul Tiryaki

Adres: Hatay Sok 20/20 Kızılay Ankara

Telefon: 0312 4178727 

Özgeçmiş