Çocuk Cerrahisi

Çocuk Cerrahisi çocukların kalp, beyin, ekstremiteler (kollar, bacaklar) dışında kalan boyun, göğüs boşluğu ve akciğerler, karın ve ürogenital organların ameliyat ile tedavisi yapılan hastalıkları ile ilgilenen bir uzmanlık dalıdır. 
 
Çocuk Cerrahisinin ilgi alanında çocukların doğuştan olan pek çok anomalileri olduğu gibi kasık fıtığı, inmemiş testis, apendisit gibi sık görülen hastalıklarıda bulunur. Son yıllarda rutin uygulamaya giren Laparoskopik Cerrahi girişimlerde pek çok durumda başarı ile uygulanmaktadır. 
 
Uzmanlık alanları kapsamındaki hastalıklar ve girişimler
 • Özofagus atrezisi ve trakeoözofagial fistül
 • Konjenital kistik adenomatoid malformasyon
 • Konjenital lober amfizem
 • Pulmoner sekestrasyon
 • Diyafram hernisi
 • Diyafram evantrasyonu
 • Omfalosel, gastroşizis
 • Barsak atrezileri
 • Mekonyum ileusu
 • Duplikasyonlar
 • Mezenter ve omentum kistleri
 • Nekrotizan enterokolit
 • Enterostomiler
 • Hirschsprung hastalığı
 • Anorektal malformasyonlar
 • Biliyer atrezi
 • Koledok kisti
 • Üreteropelvik bileşke tıkanıklığı
 • Hipospadiyas
 • Konjenital akciğer hastalıkları
 • Diyafram hernisi
 • Diyafram evantrasyonu
 • Meme hastalıkları
 • Göğüs deformiteleri (kunduracı göğsü, güvercin göğsü)
 • Akciğer ve mediasten kistleri
 • Bronkoskopi
 • Özofagoskopi
 • Torakoskopi
 • Özofagus darlıkları
 • Özofagus yanıkları
 • Özofagus replasmanı
 • Akalazya
 • Göğüs duvarı tümörleri
 • Kist hidatid
 • Lenf bezleri
 • Tiroid bezi kitleleri
 • Guatr
 • Paratiroid bezi
 • Tortikollis
 • Brankial artıklar, sinüs ve kistler
 • Kitleler
 • Kistik higroma
 • Laparoskopi
 • Kasık fıtığı
 • Hidrosel, kordon kisti
 • İnmemiş testis, torsiyon
 • Varikosel
 • Göbek hastalıkları (Granülom, polip, sinüs, kanal açıklıkları)
 • Gastroşizis, Omfalosel
 • Pilor stenozu
 • Gastroözofagial reflü
 • Gastrostomi
 • Akalazya
 • Duodenal atrezi, stenoz
 • Mekonyum ileusu
 • Meckel divertikülü
 • Barsak tıkanıklıkları
 • İnvajinasyon
 • Kısa barsak sendromu
 • Duplikasyonlar
 • Polipler
 • Kabızlık
 • Anal fissür
 • Perianal abse
 • İnflamatuvar barsak hastalığı (Crohn, Ülseratif kolit)
 • Enterostomiler, kolostomiler
 • Hirschsprung hastalığı
 • Anorektal malformasyonlar
 • Biliyer atrezi
 • Koledok kisti
 • Safra kesesi hastalıkları
 • Mezenter kisti
 • Omental kist
 • Portal hipertansiyon
 • Pankreas hastalıkları
 • Karın içi kitleler
 • Karın içi tümörler
 • Dalak hastalıkları
 • Gastroskopi
 • PEG
 • Ostomi yapılması-kapatılması
 • Hidronefrozlar
 • Özofagus atrezisi ve trakeoözofagial fistül
 • Konjenital akciğer hastalıkları
 • Diyafram hernisi
 • Karın içi kitleler
 • Sakrokoksigeal teratom
 • Omfalosel, gastroşizis
 • Barsak atrezileri
 • Barsak tıkanıklığı
 • Duplikasyonlar
 • Mezenter ve omentum kistleri
 • Mekonyum peritonitis
 • Koledok kisti
 • Over kisti
 • Posterior üretral valv
 • Lenf nodu biyopsisi
 • Port yerleştirilmesi, çıkarılması
 • Wilms tümörü ve diğer böbrek tümörleri
 • Nöroblastom ve diğer nöroblastik tümörler
 • Rabdomiyosarkom ve diğer yumuşak doku tümörleri
 • Karaciğer tümörleri
 • Mide barsak kanalı tümörleri
 • Teratomlar
 • Over tümörü
 • Testis tümörü
 • Böbreküstü bezi tümörleri
 • Akciğer tümörü
 • Tiroid ve paratiroid bezi tümörleri
 • Göğüs duvarı tümörleri
 • Abdominal lenfoma