Prof. Dr. H. Tuğrul Tiryaki
Çocuk Ürolojisi ve Çocuk Cerrahisi Uzmanı

Özgeçmiş

Bursa Erkek; Lisesi’ni 1982’de, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni 1989’da; bitirdim. Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde; uzmanlık eğitimimi tamamlayarak 1995’de uzman, 2007’de doçent, 2008’de Klinik Şefi oldum. Aynı zamanda Çocuk Ürolojisi yan dal uzmanlığım bulunmaktadır. Çocuk Ürolojisi ve Çocuk Cerrahisi alanında; Uluslararası ve Ulusal Dergilerde yayınlanmış 80’in üzerinde makalem yapmış olduğum bilimsel yayınlara yapılmış 250’nin üzerinde atıf bulunmaktadır. Hipospadias, Çocuklarda Üriner Sistem Taşları, Vezikoüreteral Reflü, Konjenital Hidronefroz özellikle ilgilendiğim hastalıkların başında gelmektedir.

Adı Soyadı: Prof. Dr. Hüseyin Tuğrul Tiryaki

Adres: Hatay Sok 20/20 Kızılay Ankara

Telefon: 0312 4178727 - 0532 3728015

Doğum Yeri ve Tarihi: Kdz Ereğli, Zonguldak 1965

Eğitim Durumu:

1971/76 Yayla İlkokulu, Zonguldak

1976/79 19 Mayıs Ortaokulu, Eskişehir

1979/81 Ilgaz Atatürk Lisesi, Ilgaz Çankırı

1981/82 Bursa Erkek Lisesi, Bursa

1982/89 Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Ankara

İş Deneyimi:

1989Merkez Sağlık Ocağı Tabipliği Bozkır, Konya

1989- 1990 Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Cerrahisi Asistanlığı, Eskişehir

1990- Korualan Sağlık Ocağı Tabipliği Hadim, Konya

1990- 1995 Şişli Etfal Hastanesi Çocuk Cerrahisi Asistanlığı, İstanbul

1995- 1997 Ankara Gülhane Askeri Tıp Akademisi Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, Çocuk Cerrahisi Uzmanı Tabip Asteğmen olarak askerlik görevi, Ankara

1997 Zonguldak Devlet Hastanesi Çocuk Cerrahisi Uzmanlığı, Zonguldak

1997-.2000 tarihleri arasında Dr Sami Ulus Çocuk Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı,

Ankara 2000-2005 tarihleri arasında SSK Ankara Çocuk Hastalıkları Eğitim Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniği Çocuk Cerrahisi Uzmanı

19 02 2005 tarihinden itibaren SB Ankara Dışkapı Çocuk Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Kliniğinde Çocuk Cerrahisi Uzmanı ve 15 03 2005-01 01 2009 tarihleri arasında aynı hastanede Başhekim Yardımcısı olarak görev yaptım. 19 09 2008 tarihinde Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hematoloji Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Cerrahisi Klinik Şefi olarak atandım.

Doçentlik Ünvanı: 2007

Klinik Şefliği Ünvanı: 2008

Çocuk Ürolojisi Yan Dal Uzmanlığı: 2011

Paneller/ Oturum Başkanlıkları

1- Çocuklarda Genitoüriner sistem travması (Panelist)
I. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi İzmir 2010

2- I. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi, Bilimsel Kurul Üyeliği İzmir 2010

3-Gelin tartışalım; Özofagus atrezisine yaklaşım; torakotomimi torakoskopimi? (Panelist)
28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Antalya 2010

4-28. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Bilimsel Kurul Üyeliği Antalya 2010

5-Video Oturum Başkanlığı
29. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi İstanbul 2011

6-Cinsel Gelişim Bozukluklarında Cerrahi Yaklaşım Panelist
3. Pediatrik Üroloji Kongresi Bursa 2012

7-Oturum Başkanlığı 30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Ankara 2012

8-Oturum Başkanlığı 4. Pediatrik Üroloji Kongresi Konya 2013

9-Kurs Eğiticisi ve Koordinatörü
Çocukluk Çağı Travmalarında İleri Yaşam Desteği 2013 Kursu Ankara 2013  

10-  Panelist
Kasık Bölgesi Cerrahisinde Oluşabilecek Komplikasyonlara Yaklaşım
31. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi Eskişehir 2013

11- Oturum Başkanı
5. Ulusal Pediatrik Üroloji Kongresi Antalya 2014 

Düzenlenen Kongre-Çalıştaylar

1.Cinsel gelişim kusurlarında güncel cerrahi çalıştayı.

Waifrıo Rigamonti’nin katkıları ile Nisan 2011 Ankara

2. Temel Endoüroloji Kursu 7 Mart 2013 Ankara

3. Çocuklarda Üriner Sistem Taşları Çalıştayı 7-8 Mart 2013 Ankara

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler :

  • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Üyeliği
  • Avrupa Çocuk Cerrahisi Derneği Üyeliği (EUPSA)
  • Pediatrik Üroloji Derneği üyeleği
  • ESPU (Avrupa Çocuk Ürolojisi Derneği) üyeliği
  • Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi Editörlüğü
  • Türkiye Çocuk Cerrahisi Derneği Yönetim Kurulu Üyeliği
Özgeçmiş / Yayınlar
Prof. Dr. H. Tuğrul Tiryaki Hatay Sokak 20 / 20 Kızılay / Ankara , T: (312) 417 87 27 , info@tugrultiryaki.com
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar, yazılar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2013
Web Tasarım